หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลสลกบาตร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสลกบาตร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสลกบาตร
วัดหงษ์ทอง
วัดสลกบาตร
วัดสิงคาราม
ศาลเจ้าพ่อจอมทอง
เทศบาลตำบลสลกบาตร
1
2
3
4
5
 
 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.salokbat.go.th
 
ทต.สลกบาตร ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์
ของประชาชนในชุมชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบลให้ดียิ่งขึ้น
และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในชุมชนต่อไปครับ
  นายจำปา ม่วงสิมมา  
  นายกเทศมนตรีตำบลสลกบาตร  
 
 
 
 
วิสัยทัศน์ ทต.สลกบาตร
 
“เทศบาลตำบลสลกบาตร มุ่งเน้นการพัฒนาในเชิงรุก
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาความยากจน
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำประโยชน์สุขสู่ประชาชน”
 
 
HOTNEWS  
เทศบาลตำบลสลกบาตร ยินดีให้บริการ ☎️ติดต่อ 055-771328 ค่ะ
 
 
 
 
กิจกรรม   กิจการสภา   วีดิทัศน์
 
 
ปฏิทินกิจกรรม
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสรรหาบุคลากร กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
     
   
 
(ร่าง ) ประกาศเทศบาลตำบลสลกบาตร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอ [ 30 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 24 
ร่าง ประกาศเทศบาลตำบลสลกบาตร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอ [ 30 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 25 
ประกาศเทศบาลตำบลสลกบาตร เรื่องประกวดราคาซื้อขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารขนา [ 15 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 34 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถ [ 22 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 13 
ประกาศเทศบาลตำบลสลกบาตร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่สอร้างโครง [ 19 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเ [ 19 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 18 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
     
   
 


ซื้อโต๊ะประชุม ขนาด 80X60X75 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]ซื้อโต๊ะประชุม ขนาด 180X60X75 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]ซื้อโต๊ะประชุม ขนาด 120X60X75 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]

   
 
   
 
เว็บไซต์ ทต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (23 ธ.ค. 2565)    อ่าน 124  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
หนังสือสั่งการ สถ. ข่าวสารจาก สถ.จ. ข่าวสารในเครือข่าย ระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
   
 
ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลโครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกทดแทนการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4013 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 29 ก.ย. 2566 ]
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4012  [ 29 ก.ย. 2566 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4019 อบจ. เทศบาล, อบต. เงินล้น  [ 29 ก.ย. 2566 ]
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4004  [ 29 ก.ย. 2566 ]
การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต สน.คท. มท 0808.2/ว4001  [ 29 ก.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว3998  [ 28 ก.ย. 2566 ]
แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานและช่องทางการติดต่อราชการ สล. มท 0801.1/349  [ 28 ก.ย. 2566 ]
การรายงานข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3991  [ 28 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.5/ว40 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.5/ว40  [ 28 ก.ย. 2566 ]
มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3993 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เหลือจ่าย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3994 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.ย. 2566 ]
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.4/ว3990  [ 28 ก.ย. 2566 ]
การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทน และการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว9056  [ 27 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ประจำเดือนกันยายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3976 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ส่งเสริมการกักเก็บน้ำด้วยบ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ที่ได้มาตรฐาน กพส. มท 0810.4/ว3973  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ผลการคัดเลือกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 กสว. มท 0820.2/ว3962 ประกาศฯ  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ฉบับปรับปรุง กสว. มท 0820.2/ว3963 เอกสารแนบ  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก กศ. มท 0816.4/ว3957  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว3948  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 8/2566 หัวข้อ การดูและพัฒนาเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilties : LD): ครอบครัว โรงเรียน/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และชุมชน จากงานวิจัยสู่การปฏิบัติ กศ. มท 0816.4/ว3956  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สน.คท. มท 0808.3/ว8965  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.7/ว3935  [ 26 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว3901  [ 26 ก.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3958  [ 26 ก.ย. 2566 ]
   
   
 
กพ 0023.3/ว 5035 แจ้งขยายระยะเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ดู : 5)  [ 3 ต.ค. 2566 ]    
กพ 0023.3/ว5050 การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 คลินิกพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 (ดู : 6)  [ 3 ต.ค. 2566 ]    
กพ 0023.3/ว599 กิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 3 ปี 2566 (ดู : 4)  [ 2 ต.ค. 2566 ]    
กพ 0023.3/ว 4996 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) กรณีเงินอุดหนุน ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ดู : 24)  [ 2 ต.ค. 2566 ]    
กพ 0023.3/ ว5025 การจัดสรรงบประมาณงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเตม (ดู : 4)  [ 2 ต.ค. 2566 ]    
กพ 0023.3/ว 597 ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2565 (ดู : 0)  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
กพ 0023.6/ว 4978 ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการบ่อขยะเทศบาลเมืองกำแพงเพชร (ดู : 6)  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
กพ0023.3/ว596 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 8/2566 หัวข้อ การดูและพัฒนาเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilties : LD): ครอบครัว โรงเรียน/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และชุมชน จากงานวิจัยสู่การปฏิบัติ (ดู : 0)  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
กพ 0023.3/ว 598 ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก (ดู : 0)  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
กพ 0023.5/ว 4995 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) (ดู : 5)  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
- รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 9/2566 (ดู : 15) [ แนบ1 ]  [ 28 ก.ย. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 4976 การจัดสรรงบประมาณายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) (ดู : 8)  [ 28 ก.ย. 2566 ]  
กพ 0023.2/ว 4955 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 9/2566 (ดู : 3)  [ 28 ก.ย. 2566 ]  
กพ 0023.6/ว 4916 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ (ดู : 11)  [ 28 ก.ย. 2566 ]  
กพ 0023.6/ว 4917 ขอส่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ฯ  [ 28 ก.ย. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 4901 การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (ดู : 6)  [ 25 ก.ย. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 4891 การประชาสัมพันธ์การจัดงานนิทรรศการไทยแสนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2566 (ดู : 0)  [ 25 ก.ย. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 4900 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 (ดู : 2) [ แนบ1 ]  [ 25 ก.ย. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 4890 การเผยแฟร่สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในระดับท้องถิ่นผ่านช่องทางโซเซียลมีเดีย (ดู : 0)  [ 25 ก.ย. 2566 ]  
กพ 0023.6/ 9109 แจ้งมติคณะรัฐมนตรีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรอง เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อจัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ฯ (ดู : 7)  [ 25 ก.ย. 2566 ]  
   
   
 
อบต.ทรงธรรม การประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) หัวหน้าส่วนราชการ [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.โพธิ์ทอง ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ เพื่อขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลโพธ [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
ทม.ปางมะค่า โครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2566 (โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 25 
อบต.โนนพลวง การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เฉลิมพระ [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทม.ปางมะค่า โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ชุมชนเกษตรรุ่งเรือง (โครงการตามพระราชดำริด [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 20 
อบต.คลองสมบูรณ์ ประกาศ เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภัยพิบัติกรณีฉุ [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ดอนแตง การปิด-เปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนแตง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแต [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าไม้ ลงพื้นที่สำรวจนำถุงยังชีพ มอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.โนนพลวง ตรวจสอบสถานะการขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ ได้ดวยตนเองผ่าน QR Code [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองขลุง ประกาศผลการลดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง ประจำปี 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.วังตะแบก ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก รับยืนยันสิทธิผู้สูงอายุ ประจำปีงบประ [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองแม่ลาย แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองขลุง ประกาศกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่าย และเกฑณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีง [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ป่าพุทรา ประกาศรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองขลุง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลง [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
   
   
 


อบต.หนองไม้กอง จ้างต่ออายุใช้บริการเว็บไซต์ในระบบเว็บไซต์เครือข่าย อปท.จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธี [ 3 ต.ค. 2566 ]


อบต.บ่อถ้ำ จ้างเหมาปฏิบัติงานการเกษตร ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2566 ]


ทม.หนองปลิง จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]


ทต.ขาณุวรลักษบุรี โครงการถมดินบดอัดแน่น บริเวณที่ นสล. หมู่ 12 ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จั [ 3 ต.ค. 2566 ]


ทต.ขาณุวรลักษบุรี โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดอุดมศรัทธาราม หมู่ 1 ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุ [ 3 ต.ค. 2566 ]


ทต.ขาณุวรลักษบุรี จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถส่วนกลาง) รถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา จำนวน 1 [ 3 ต.ค. 2566 ]


ทต.ขาณุวรลักษบุรี โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บริเวณบ้านนายประสงค์ จันทรมณี - ุถนนเทศบ [ 3 ต.ค. 2566 ]


ทต.ขาณุวรลักษบุรี โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเข้าคลอง กสช. พร้อมคลองส่งน้ำ คสล.รูปตัวยู รหัสสายทาง ก [ 3 ต.ค. 2566 ]


อบต.วังไทร จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรัพย์มะนาว ประจำเดือนตุลาค [ 3 ต.ค. 2566 ]


ทม.กำแพงเพชร เช่าขอจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองยุทธศาสตร์และงบประ [ 2 ต.ค. 2566 ]


ทม.กำแพงเพชร เช่าขอจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่างสุขาภิบาล) โดย [ 2 ต.ค. 2566 ]


ทม.กำแพงเพชร เช่าขอจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะ [ 2 ต.ค. 2566 ]


ทม.กำแพงเพชร จ้างเหมาปะยาง ประจำปีงบประมษร ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]


ทม.กำแพงเพชร จ้างเหมาปะยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]


ทม.กำแพงเพชร จ้างเหมาปะยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]


ทม.กำแพงเพชร จ้างเหมาถ่ายเอกสารฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]


ทม.กำแพงเพชร จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]


ทม.กำแพงเพชร จ้างถ่ายเอกสาร,จ้างเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]


อบต.บ่อถ้ำ จ้างเหมาปฏิบัติงานการเกษตร ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]


อบต.บ่อถ้ำ จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน กฉ ๔๖๖๗ กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจา [ 2 ต.ค. 2566 ]
   
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ เทศบาลฯ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  รถสูบสิ่งปฏิกูล
  สระว่ายน้ำ
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  จัดเก็บขยะมููลฝอย
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
   
   
 
   
 
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
   
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
การจัดการ
องค์ความรู้ KM
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
  ภาษีป้าย
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Map
 
Nax solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
E-Service
 
ตรวจสอบสิทธิเด็กแรกเกิด คำร้องขอข้อมูลข่าวสาร ลงทะเบียนผู้สูงอายุ
   
 
ลงทะเบียนความพิการ ไฟฟ้าสาธารณะ
 
 
 
 
 
 
   
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
   
หมูทุบหมูแผ่นหอยจ้อปูสลกบาตร (ลิ้มเจริญพานิชย์)
วัดหงษ์ทอง
 
 
 
 
 
 
   
  สวนสาธารณะหนองคลองวัว

 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 085-733-8448
 
สายตรงปลัด
โทร. 081-785-9589
 
 
 
ติดต่อ
ลิงค์
สงวนลิขสิทธิ์
เทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี
จังหวัดกำแพงเพชร 62140
โทรศัพท์ : 055-771-328 ต่อ 128
โทรสาร : 055-771-323
E-mail : kpp-salokbat@hotmail.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลสลกบาตร
จำนวนผู้เข้าชม 155,570 เริ่มนับ 27 ธ.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
     
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ
ทต.สลกบาตร
CLICK
Facebook
ทต.สลกบาตร
CLICK
พูดคุยกับ
ทต.สลกบาตร
CLICK
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลสลกบาตร
CLICK