หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลสลกบาตร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลสลกบาตร
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
ประวัติตำบล
   
  ประวัติความเป็นมาของตำบลยายอาวุโส ได้เล่าให้ฟังต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อประมาณ 200 ปีเศษ ได้มีบุคคลกลุ่มหนึ่ง ได้อพยพมาจากทิศตะวันออก โดยมีล้อ เกวียน วัวควาย เป็นพาหนะเพื่อมาหาที่ทำกินและที่อยู่อาศัยในสมัยนั้น รวมกันมาประมาณ 7-8 ครอบครัว ประมาณ 20 กว่าคน เมื่อเดินทางมาถึงได้จอดล้อ เกวียน เพื่อหยุดพักอาศัย หุงหาอาหารกินกันที่ข้างคลองชายโนน ซึ่งมีต้นตะเคียน ต้นขี้เหล็ก ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น (ปัจจุบันคือบ้านโนนเหล็กและบ้านโนนเคียน) และมีคลองมีน้ำไหลอยู่ข้างโนน พวกที่อพยพได้เห็นสภาพพื้นที่เกิดการพอใจว่าสภาพที่เห็นนี้ พวกเขาสามารถจะเข้าบุกร้างถางพงเพื่อใช้เป็นที่ทำกินได้ จึงได้ปรึกษากันและตกลงว่าจะยึดพื้นที่ผืนนี้เป็นที่อยู่อาศัย และเป็นที่ทำไร่ ทำนา จึงได้จัดแบ่งกัน อยู่เป็นแห่งๆ
  โดยอยู่ไม่ไกลกันนัก และแต่ละโนนก็อยู่ติดกับคลองมีน้ำไหลผ่านตลอดปี และมีโนนติดกับคลองและบริเวณคลองก็เป็นที่ลุ่มทำนาได้ เมื่อทุกครอบครัวที่มาได้ตัดสินใจยึดพื้นที่นี้เป็นที่ตั้งหลักปักฐานทำกินกัน แล้วก็ได้จัดสันปันส่วนกันตามความสามารถเพื่อเข้าทำกินเมื่ออยู่กันมาได้ประมาณ 3-4 ปี ก็ได้มีพระธุดงค์ได้ลุกขมลมา ชาวบ้านเห็นว่าเป็นพระอาวุโสมองๆ แล้วน่าเลื่อมใสจึงเกิดศรัทธาและนิมนต์ให้พระได้ปักกลดจำวัดที่ชายโนนสักคืน เพื่อที่จะได้ทำบุญรับธรรมะกัน เพราะตั้งแต่มาอยู่อาศัยกันยังไม่เคยได้พบพระและทำบุญทำทานกันเลย จึงให้หัวหน้าหมู่บ้านนิมนต์ให้ท่านปักกลดจำวัดที่ชายโนน พระท่านก็มิได้ขัดข้องรับนิมนต์ พอตกเวลากลางคืนพวกชาวบ้านก็มานิมนต์ ให้พระได้แสดงธรรมะให้ฟังทุกคน ก็มีความปิติที่ได้รับธรรมะจากพระก็ได้นิมนต์พระมาตอนเช้าพวกเขาจะนำอาหารคาวหวานเท่าที่มีมาทำบุญให้กับพระ เมื่อถึงตอนเช้าชาวบ้านก็นำข้าวปลาอาหารมาทำบุญถวายให้พระพร้อมทั้งรับพรกันเสร็จเรียบร้อย
พระธุดงค์ท่านก็ได้ลาชาวบ้านไปโดยออกเดินไปทางทิศตะวันออก
  เมื่อพระท่านไปแล้วชาวบ้านก็เหลือบไปเห็นสลก (ที่หุ้มบาตรพระ) ลืมอยู่บนพุ่มไม้ ชาวบ้านก็รีบไปหยิบเอามาเพื่อจะตามไปมอบให้ท่านจึงชวนกันติดตามพระไปเป็น 2 พวก พวกหนึ่งตามรอยไปพอดีไปทันพระที่โนนแห่งหนึ่ง ปัจจุบันเรียกชื่อโนนนี้ว่า "โนนทัน" เป็นที่ของกำนันตำบลสลกบาตรตลอดมาตั้งแต่ขุนราษฎรบรรหาร อดีตกำนันตำบลสลกบาตร คนที่ 6 และตกทอดมาถึงกำนันคนที่ 12-13 (คนปัจจุบันของตำบลสลกบาตร) พวกที่ตามพระไปทันแล้วก็ติดตามพระไปเพราะยังมีอีกพวกหนึ่งไปสลักพระอยู่ที่หนองน้ำแห่งหนึ่ง ซึ่งเข้าใจว่าพระท่านต้องไปพักร้อนที่หนองน้ำดังกล่าว ก็จึงไปพบพระที่หนองดังกล่าวและชาวบ้านก็ได้มอบสลกบาตรที่ท่านลืมให้ ท่านรับแล้วก็ขอบใจพร้อมทั้งขอตั้งชื่อบ้านที่ท่านปักกดรับอาหารคาว หวาน นั้นให้ชื่อว่า "บ้านสลกบาตร" และโนนที่ไปทันพระให้ชื่อว่า "โนนทัน" และหนองที่พบกันให้ชื่อว่า "วังสลักพระ" นี่คือที่มาของบ้านสลกบาตรปัจจุบัน และบ้านวังสลัดพระเป็นหมู่ที่ 4
ตำบลสลกบาตร
 
ตราสัญลักษณ์
   
  แต่เดิมเทศบาลตำบลสลกบาตรมีฐานะเป็นสุขาภิบาล ซึ่งจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2499 ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 73 ตอนที่ 99 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 โดยมีพื้นที่ในเขตสุขาภิบาล ในช่วงแรก 3.52 ตารางกิโลเมตร ต่อมาได้ขยายเขตพื้นที่สุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110 ตอนที่ 108 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2536 โดยมีพื้นที่ 11.70 ตารางกิโลเมตร และเมื่อปี
พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลได้ประกาศใช้ และมีผลให้สุขาภิบาลทั้งประเทศได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล สุขาภิบาลสลกบาตรจึงได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลสลกบาตร เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542
 
ที่ตั้ง
   
  เทศบาลตำบลสลกบาตร ตั้งอยู่ในเขตอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ห่างจากที่ว่าการอำเภอขาณุวรลักษบุรี 9 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด
11.70 ตารางกิโลเมตร
 
อาณาเขตติดต่อ
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลดอนแตง และ ตำบลแสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบางแก้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลวังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
 
ตำบลดอนแตง และ ตำบลแสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
ตำบลวังชะพลู
อ.ขาณุวรลักษบุรี
จ.กำแพงเพชร
ชุมชนแสงเพชรรวมใจ
ชุมชนรวมพลัง
ชุมชนศรีมหาโพธิ์
ชุมชนบ้านกลางรวมใจ
ชุมชนโพธิ์เงินพัฒนา
ชุมชนโพธิ์ทองพัฒนา
ชุมชนประชาสุข
ชุมชนมังกรทองพัฒนา
ชุมชนร่วมเจริญ
ชุมชนหงษ์ทองพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนสี่แยกพัฒนา
ชุมชนร่มฟ้า
ชุมชนจอมทองพัฒนา
ตำบลบางแก้ว
อ.บรรพตพิสัย
จ.นครสวรรค์
ตำบลบ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
 
จำนวนประชากร
         
    จำนวนประชากรทั้งหมด 8,441 คน
      ชาย 4,027 คน คิดเป็นร้อยละ 47.71
      หญิง 4,414 คน คิดเป็นร้อยละ 52.29
    จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 4,355 ครัวเรือน
    ความหนาแน่นเฉลี่ย 721.45 คน/ตารางกิโลเมตร
 
อาณาเขตติดต่อ
 
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 ร่วมใจพัฒนา 312 355 667 379
2 รวมพลัง 245 238 483 174
3 ศรีมหาโพธิ์ 254 262 516 276
4 แสงเพชรรวมใจ 289 341 630 278
5 บ้านกลางรวมใจ 324 357 681 393
6 โพธิ์เงินพัฒนา 193 196 389 149
7 โพธิ์ทองพัฒนา 449 470 919 455
8 หงษ์ทองพัฒนา 441 491 932 390
9 สี่แยกพัฒนา 320 339 659 367
10 ร่มฟ้า 160 187 347 186
11 จอมทองพัฒนา 310 353 663 514
12 มังกรทองพัฒนา 266 269 535 245
13 ประชาสุข 332 393 725 448
14 ร่วมเจริญ 116 141 257 90
  ไม่ระบุชุมชน 16 22 38 11
รวม 4,027 4,414 8,441 4,355
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  สวนสาธารณะหนองคลองวัว

 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 085-733-8448
 
สายตรงปลัด
โทร. 081-785-9589
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
  ภาษีป้าย
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Map
 
 
 
ติดต่อ
ลิงค์
สงวนลิขสิทธิ์
เทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี
จังหวัดกำแพงเพชร 62140
โทรศัพท์ : 055-771-328 ต่อ 128
โทรสาร : 055-771-323
E-mail : kpp-salokbat@hotmail.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลสลกบาตร
จำนวนผู้เข้าชม 343,829 เริ่มนับ 27 ธ.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
     
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10